Πληροφορίες

Αγαπητά μας μέλη, το SATLEO FORUM αναβαθμίστηκε και μεταφέρθηκε στη νέα διεύθυνση forum.satleo.gr. Η τρέχουσα διεύθυνση δεν ισχύει πλέον. Στο νέο forum μπορείτε να εισέλθετε με τα ίδια στοιχεία δίνοντας 2 φορές τον κωδικό πρόσβασής σας.